You are here مقالات فلزیاب مینلب یا ماین لب minelab

فلزیاب مینلب یا ماین لب minelab

شرکت مینلب / ماین لب یک شرکت تولید فلزیاب استرالیائی ست که در زمینه تکنیک ساخت توانایی کامل به روز بازار را دارا می باشد.

سیستمهای تولیدی این شرکت استرالیایی شامل توانایی قدرت خرید افراد در حد ارزان نیز می باشد و نوع سیستم دیجیتال عددی یا ولتاژ القائی و فرکانس القائی را تولید می نماید.

نحوه تولیدات این شرکت برای عملیات عمومی و عام و همه پسند می باشد و برای همین این شرکت سعی دارد محصولات ارزان را ارائه نماید.

آن دسته که از محصولات فلزیاب این شرکت بدگویی مینمایند یا محصولات انرا بدون کیفیت اعلام می نمایند مطمئناً در عملکرد خود یا بیانات ارائه نموده قصد خاصی را داشته .

در مجموع هر شخص یا شرکتی که از محصولات دیگران بدگویی می نمایند و به دنبال تهمت زدن یا نارواگویی به دیگران هستند مطمئن باشید خود این افراد دارای نقاط ضعف فراوانی هستند و برای پوشاندن ایرادات و ضعف خود بر علیه دیگران بدگوئی مینمایند تا پوششی بر ضعف خود قرار دهید.

این دسته افراد به چند گروه همراه هم تقسیم گردیده اند و با نامها و شرکت ها و سایت ها یا وبلاگ های  گوناگون با عناوین متفاوت بر یک شرکت یا چند شرکت مختلف بدگوئی مینمایند تا یک صحنه تفکر الوده را برای خریداران بوجود اورند و در مقابل محصولات خود را در یک مقطع بفروش برسانند و بعد از مدتی که مشخص میگردد محصول این افراد دارای توانائی لازم نمی باشد یک شرکت یا بلاک یا سایت دیگری با نام جدید و محصول و افراد جدید را راه اندازی مینمایند و مجدداً بد گوئی از دیگران و شرکت های معتبر با چندین سال سابقه  فعالیت اقدام  مینمایند و بکار خود در بدنام نمودن محصولات دیگران ادامه میدهند.

بهترین کار این است که مطلوبیت محصول هر شرکتی را از همان شرکت پرس و جو نمائید و با ارزیابی بین محصولات فلزیاب قبل از خرید توجه نمائید کدام محصول با کیفیت مورد نظر شما نزدیک تر است البته این ارزیابی باید بنابر واقعیت اصول سیستمها به انجام رسد.

در رابطه با محصولات شرکت ماین لب نیز از همین شرکت و سایت مستقیم آن سئوال نمائید.