You are here تصویری examiner

examiner

حفره یاب یونانی تصویری

نام دستگاه = examiner
نوع سیستم = تصویری
ساخت کشور= یونان
در دو مدل =  basic, pro  
سیستم کارکرد
1 = قابلیت ذخیره سازی تصاویر اسکن شده
2 = دارای صفحه نمایشگر اختصاصی
3 = توانایی اسکن همزمان زمین به ابعاد 40 متر مربع
4 = تشخیص فلزات مانده در زمین
5 = عمق کاوش  6متر